Lengyel Csaba Attila tudományos és oktatási közleményeinek összefoglalása MTA V. Orvostudományi Osztály (2021.11.29)
Tudományos és oktatási közlemények
Száma
Hivatkozások 1
Összesen
Részletezve
Független
Összesen
I. Folyóiratcikk 2
135
---
---
---
szakcikk, nemzetközi folyóiratban, idegen nyelvű
---
71
szakcikk, hazai idegen nyelvű
---
10
15
19
szakcikk, magyar nyelvű
---
37
22
34
szakcikk, sokszerzős, érdemi szerzőként 3
---
1
19
23
összefoglaló közlemény
---
7
90
103
rövid közlemény
---
9
61
84
II. Könyv
1
---
---
---
a) Szakkönyv, kézikönyv, tankönyv szerzőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
aa) Felsőoktatási tankönyv
---
0
0
0
b) Szakkönyv, kézikönyv, konferenciakötet, tankönyv szerkesztőként
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
bb) Felsőoktatási tankönyv
---
1
III. Könyvrészlet
11
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
0
0
magyar nyelvű
---
5
0
0
cc) Felsőoktatási tankönyvfejezet
---
5
0
0
IV. Konferenciaközlemény 4
1
---
0
0
Oktatási közlemények összesen (II.aa,bb-III.cc)
---
6
0
0
Tudományos közlemények összesen (I.-IV)
142
Tudományos és oktatási közlemények összesen (I-IV.)
148
---
V. További tudományos művek
22
---
---
---
További  tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent teljes folyóiratcikkeket is
---
16
0
0
Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok
---
6
10
20
Oltalmak (szabadalmak)
---
0
0
0
VI. Hivatkozott absztraktok 5
11
---
14
25
Összes hivatkozás 1
---
---
Hirsch index 6
24
---
---
---
g index 6
43
---
---
---
Speciális tudománymetriai adatok
Száma
Összes hivatkozás
Első szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
21
375
Utolsó szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
16
70
A tudományos fokozat (PhD) elnyerése utáni (2004) teljes tudományos folyóiratcikkek száma
106
Az utolsó 10 év (2011 - 2021) tudományos, teljes, lektorált tudomáyos folyóiratcikkeinek száma
89
580
A legmagasabb hivatkozottságú közlemény hivatkozásainak száma (az összes hivatkozás százalékában)
291
14,90%
Hivatkozások száma, amelyek nem szerepelnek a WoS/Scopus rendszerben
---
283
Jelentés, guideline
2
Csoportos (multicentrikus) közleményben kollaborációs közreműködő 7
2
67
Megjegyzések:
1 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli, a WoS és/vagy Scopus rendszerben nyilvántartott adatok
2 lektorált, tudományos folyóiratban
3 a szerző írásban nyilatkozik, hogy érdemi szerzői hozzájárulásával készültek szerzőként jegyzett közleményei, és az érdemi hozzájárulást dokumentálni tudja
4 konferenciaközlemény folyóiratban, könyvben vagy egyéb konferenciakötetben
5 nem-hivatkozott absztrakt itt nem kerül az összesítésbe
6 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli összes hivakozással számolva. A Hirsch és a g index definíciója
7 közreműködés esetén a csoportos szerzőségű közlemények hivatkozottsága külön értékelendő, és nem számítható be az összesített hivatkozások közé
n.a. = nincs adat
2021. nov. 29. 10:34