MTA IX.  Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Káposzta József adatai (2021.04.20)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások2
Teljes tudományos közlemények1
Összes
Részletezve
Független hivatkozások száma
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
86
---
532
607
a IX. Osztály nemzetközi listás folyóirataiban
---
18
118
134
 a IX. Osztály hazai listás folyóirataiban
---
30
222
258
egyéb tudományos folyóiratban idegen nyelven
---
29
158
180
egyéb tudományos folyóiratban magyar nyelven
---
9
34
35
II. Könyvek
16
---
24
27
a) Könyv
4
---
24
27
a1) szakkönyv, monográfia, kézikönyv (pp. > 112.)
2
---
22
25
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
2
22
25
a2) rövid könyv, monográfia (48 < pp. <= 112)
1
---
0
0
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
1
0
0
a3) műhelytanulmány és egyéb (pp. <= 48)
1
---
2
2
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
1
2
2
b) Szerkesztett könyv
12
---
---
idegen nyelvű
---
10
---
magyar nyelvű
---
2
---
III. Könyvrészlet
38
---
134
156
idegen nyelvű
---
22
104
120
magyar nyelvű
---
16
30
36
IV. Konferenciakötetben megjelent teljes előadásszöveg
75
---
115
123
idegen nyelvű
---
50
109
117
magyar nyelvű
---
25
6
6
Tudományos közlemények összesen (I.-IV.)
215
---
805
913
idegen nyelvű hivatkozások összesen (I.-IV.)
---
---
511
583
További tudományos művek4
162
---
20
24
Felsőoktatási művek
33
---
152
174
Tankönyv, jegyzet
idegen nyelvű
---
2
0
0
magyar nyelvű
---
26
145
165
tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
tankönyv része magyar nyelven
---
5
7
9
Ismeretterjesztő művek
Könyvek
0
---
0
0
Folyóiratcikkek, könyvrészletek
0
---
0
0
Közérdekű nem besorolt művek
10
---
0
0
Megjegyzések
A IX. Osztály doktori bizottságai és rövidítései:
Állam- és Jogtudományi Bizottság (ÁJB)
Demográfia (DEM)
Gazdaságtudományi Minősítő Bizottság (GMB)
Hadtudományi Bizottság (HDT)
Nemzetközi- és Fejlődéstanulmányok Tudományos Bizottság (NFT)
Politikatudományi Bizottság (PLT)
Regionális Tudományok Bizottsága (RGT)
Szociológiai Tudományos Bizottság (SzOC)
Az MTMT nem tudja szolgáltatni a folyóiratok bizottsági besorolását, ezt a pályázóknak kell a közlemények pontozásához figyelembevennie, a IX. Osztály honlapján szereplő információk alapján.
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
'--- : Nem kitölthető cella
1 Teljes tudományos közlemény ebben az adatbázisban: (részletek)
I. Folyóiratcikk : szakcikk, tanulmány, esszé, összefoglaló cikk, rövid, 3 oldalt meghaladó közlemény
II. Könyv jellegű kiadványok:
a1) 112 oldalt (cca. 7 szerzői ívet) meghaladó szakkönyv, monográfia, kézikönyv
a2) 48 oldalt meghaladó, de-112 oldalnál nem hosszabb (cca. 3-7 szerzői ív) terjedelmű kis monográfia
a3) 48 oldal (cca. 3 szerzői ív) vagy annál rövidebb műhelytanulmány és egyéb könyv jellegű kiadvány
III. Könyvrészlet : szaktanulmány, esszé, fejezet 112 oldalt (cca. 7 szerzői ívet) meghaladó szakkönyvben, monográfiában, kézikönyvben.
2 Disszertáció és egyéb típusú, valamint a szerkesztett könyvekre adott hivatkozások nélkül.
3 Ide értve a teljes közlemények listájában nem szereplő publikációkat, a műhelytanulmányokat, munkahelyi monográfiákat, a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent műveket és minden olyan tudományos művet, ami a I.-IV. sorokban nem került összeszámlálásra.
2021. ápr. 20. 11:53