MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Káposzta József adatai (2021.04.20)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
84
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
34
188
219
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
1
5
5
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
14
93
100
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
35
246
283
II. Könyvek
16
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
4
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
4
24
27
b) Könyv, szerkesztőként 2
12
---
---
---
idegen nyelvű
---
10
---
---
magyar nyelvű
---
2
---
---
III. Könyvrészlet
57
---
---
---
idegen nyelvű
---
24
104
120
magyar nyelvű
---
33
31
37
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
93
---
---
---
idegen nyelvű
---
55
113
125
magyar nyelvű
---
38
7
7
Közlemények összesen (I.-IV.)
250
---
811
923
Absztrakt3
13
---
4
4
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
142
---
10
10
Összes tudományos közlemény
405
---
825
937
Hirsch index5
21
---
---
---
Oktatási művek
38
---
---
---
Felsőoktatási művek
38
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
2
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
31
145
165
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
5
7
9
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
1
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
1
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
12
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
12
17
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
161
163
Összes közlemény és összes idézőik
456
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. ápr. 20. 12:14