MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Nagy Ádám adatai (2022.01.25)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
103
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
12
98
107
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
7
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
5
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
79
146
213
II. Könyvek
35
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
15
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
6
8
magyar nyelvű
---
10
243
301
b) Könyv, szerkesztőként 2
20
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
---
---
magyar nyelvű
---
17
---
---
III. Könyvrészlet
72
---
---
---
idegen nyelvű
---
12
4
12
magyar nyelvű
---
60
169
257
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
15
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
2
3
magyar nyelvű
---
12
4
4
Közlemények összesen (I.-IV.)
225
---
672
905
Absztrakt3
19
---
2
3
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
28
---
9
13
Összes tudományos közlemény
272
---
683
921
Hirsch index5
16
---
---
---
Oktatási művek
17
---
---
---
Felsőoktatási művek
9
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
2
4
4
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
4
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
3
0
0
Oktatási anyag
8
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
16
---
---
---
Folyóiratcikk
5
1
1
Könyvek
---
3
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
8
16
18
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
2
---
2
3
További közlemények7
5
0
0
Egyéb szerzőség8
2
---
9
11
Idézők szerkesztett művekre
---
---
72
102
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
143
148
Összes közlemény és összes idézőik
314
---
930
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. jan. 25. 15:18