MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Szakmány György adatai (2021.12.05)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
132
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
39
226
394
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
41
147
218
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
52
142
276
II. Könyvek
2
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
2
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
0
0
magyar nyelvű
---
1
0
0
b) Könyv, szerkesztőként 2
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
III. Könyvrészlet
34
---
---
---
idegen nyelvű
---
22
83
131
magyar nyelvű
---
12
10
13
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
70
---
---
---
idegen nyelvű
---
55
65
83
magyar nyelvű
---
15
11
26
Közlemények összesen (I.-IV.)
238
---
684
Absztrakt3
100
---
12
25
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
21
---
17
24
Összes tudományos közlemény
359
---
713
Hirsch index5
18
---
---
---
Oktatási művek
3
---
---
---
Felsőoktatási művek
2
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
1
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
1
4
4
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
1
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
1
---
---
---
Folyóiratcikk
1
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
1
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
40
55
Összes közlemény és összes idézőik
364
---
757
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. dec. 5. 15:24