MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Dabasi-Halász Zsuzsanna adatai (2022.01.28)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
24
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
6
13
21
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
1
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
4
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
13
19
20
II. Könyvek
11
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
b) Könyv, szerkesztőként 2
11
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
---
---
magyar nyelvű
---
10
---
---
III. Könyvrészlet
19
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
19
6
8
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
23
---
---
---
idegen nyelvű
---
10
1
1
magyar nyelvű
---
13
0
0
Közlemények összesen (I.-IV.)
77
---
39
50
Absztrakt3
3
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
14
---
14
18
Összes tudományos közlemény
94
---
53
68
Hirsch index5
4
---
---
---
Oktatási művek
8
---
---
---
Felsőoktatási művek
8
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
2
4
5
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
6
2
2
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
1
---
---
---
Folyóiratcikk
1
1
1
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
1
---
0
0
További közlemények7
2
0
0
Egyéb szerzőség8
3
---
5
6
Idézők szerkesztett művekre
---
---
4
4
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
19
20
Összes közlemény és összes idézőik
109
---
88
106
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. jan. 28. 6:34