MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Veresné Somosi Mariann adatai (2024.02.28)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
42
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
11
77
94
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
1
3
10
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
8
55
69
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
22
192
224
II. Könyvek
30
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
19
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
194
574
magyar nyelvű
---
16
18
26
b) Könyv, szerkesztőként2
11
---
---
---
idegen nyelvű
---
4
---
---
magyar nyelvű
---
7
---
---
III. Könyvrészlet
32
---
---
---
idegen nyelvű
---
7
7
7
magyar nyelvű
---
25
15
17
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
104
---
---
---
idegen nyelvű
---
70
302
537
magyar nyelvű
---
34
48
62
Közlemények összesen (I.-IV.)
208
---
911
Absztrakt3
10
---
0
0
Kutatási adat
1
0
0
További tudományos művek4
74
---
31
71
Összes tudományos közlemény
293
---
942
Hirsch index5
16
---
---
---
Oktatási művek
36
---
---
---
Felsőoktatási művek
18
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
1
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
4
11
11
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
9
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
4
8
8
Oktatási anyag
18
---
1
3
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
2
---
0
0
További közlemények7
3
1
1
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
70
421
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
121
139
Összes közlemény és összes idézőik
334
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2024. febr. 28. 15:14