MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Veresné Somosi Mariann adatai (2022.01.17)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
38
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
9
56
71
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
2
6
14
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
8
28
38
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
19
165
189
II. Könyvek
26
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
18
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
163
398
magyar nyelvű
---
15
14
22
b) Könyv, szerkesztőként 2
8
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
---
---
magyar nyelvű
---
5
---
---
III. Könyvrészlet
26
---
---
---
idegen nyelvű
---
6
6
6
magyar nyelvű
---
20
12
13
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
94
---
---
---
idegen nyelvű
---
60
229
396
magyar nyelvű
---
34
37
50
Közlemények összesen (I.-IV.)
184
---
716
Absztrakt3
7
---
0
0
Kutatási adat
1
0
0
További tudományos művek4
68
---
30
67
Összes tudományos közlemény
260
---
746
Hirsch index5
13
---
---
---
Oktatási művek
36
---
---
---
Felsőoktatási művek
18
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
1
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
4
9
9
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
9
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
4
8
8
Oktatási anyag
18
---
1
3
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
3
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
46
247
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
113
131
Összes közlemény és összes idézőik
299
---
923
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. jan. 17. 14:01