MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Lengyel Imre adatai (2021.09.26)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
71
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
12
99
101
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
4
181
182
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
55
II. Könyvek
31
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
11
---
---
---
idegen nyelvű
---
4
0
1
magyar nyelvű
---
7
b) Könyv, szerkesztőként 2
20
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
---
---
magyar nyelvű
---
15
---
---
III. Könyvrészlet
73
---
---
---
idegen nyelvű
---
14
115
116
magyar nyelvű
---
59
841
843
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
33
---
---
---
idegen nyelvű
---
19
53
53
magyar nyelvű
---
14
26
27
Közlemények összesen (I.-IV.)
208
---
Absztrakt3
4
---
30
30
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
75
---
149
149
Összes tudományos közlemény
287
---
Hirsch index5
29
---
---
---
Oktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
1
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
191
191
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
Összes közlemény és összes idézőik
288
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. szept. 26. 16:53