MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Veres Zoltán adatai (2021.11.30)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
43
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
11
8
8
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
1
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
31
20
20
II. Könyvek
19
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
7
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
91
98
magyar nyelvű
---
6
113
113
b) Könyv, szerkesztőként 2
12
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
---
---
magyar nyelvű
---
11
---
---
III. Könyvrészlet
41
---
---
---
idegen nyelvű
---
13
9
10
magyar nyelvű
---
28
16
17
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
118
---
---
---
idegen nyelvű
---
72
82
86
magyar nyelvű
---
46
1
1
Közlemények összesen (I.-IV.)
221
---
340
353
Absztrakt3
7
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
71
---
7
10
Összes tudományos közlemény
299
---
347
363
Hirsch index5
7
---
---
---
Oktatási művek
23
---
---
---
Felsőoktatási művek
23
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
1
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
6
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
16
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
4
---
---
---
Folyóiratcikk
2
0
0
Könyvek
---
1
6
6
További ismeretterjesztő művek
---
1
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
2
---
0
0
További közlemények7
6
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
124
127
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
88
91
Összes közlemény és összes idézőik
334
---
565
587
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. nov. 30. 18:32