Séllei Nóra tudományos és oktatói munkásságának összefoglalása
MTMT tudománymetriai táblázat 
Irodalomtudományi Bizottság
MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya (2022.01.25)
Tudományos közlemények
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (1996)
Összesen
Összes tudományos közlemények száma
98
106
Egyszerzős monográfia
5
6
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
1
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
5
5
Két- vagy többszerzős monográfia
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Sajtó alá rendezett tudományos szövegkiadáskötet
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Tanulmánykötet, szerzőként
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Tanulmánykötet, szerkesztőként
5
5
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
2
2
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
3
3
Tudományos művek fordítása
2
2
- mongráfia
0
0
- tanulmány
1
1
- egyéb
1
1
Tanulmány folyóiratban (> 5 oldal)
34
37
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
14
15
- idegen nyelvű, hazai kiadású
8
10
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
12
12
Könyvfejezet, konferencia- vagy többszerzős tanulmánykötetben megjelent tudományos közlemény (konferencia-absztraktokat kivéve)
43
44
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
19
19
- idegen nyelvű, hazai kiadású
9
10
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
15
15
Ismertetés, kritika, recenzió (szakfolyóiratban)
8
11
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
2
4
- idegen nyelvű, hazai kiadású
2
3
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
4
4
Egyéb tudományos
1
1
- kisebb közlemények (<= 5 oldal)
1
1
- forrásszövegek közzététele, forráskiadás-kötet szerkesztése
0
0
- kiállítási katalógustételek
0
0
- egyéb tudományos közlemények közül idegen nyelvű
1
1
Tudományos közlemények összesen
98
106
Egyéb közlemények
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (1996)
Összesen
Ismeretterjesztő cikk
10
10
Esszé, népszerű kiadások elő- és utószava, köszöntő, nekrológ stb.
8
8
Tankönyv, felsőoktatási jegyzet
1
1
Fejezet tankönyvben, felsőoktatási jegyzetben
0
0
Szerkesztett tankönyv, szerkesztett felsőoktatási jegyzet
0
0
Összesen
19
19
A közlemények független idézettsége
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (1996)
Összesen
Folyóiratban
270
283
Idegen nyelvű
102
115
Magyar nyelvű
168
168
Könyvben
72
78
Idegen nyelvű
25
31
Magyar nyelvű
47
47
Könyvrészletben, tanulmányban
71
76
Idegen nyelvű
32
37
Magyar nyelvű
39
39
Disszertációban
23
25
Idegen nyelvű
8
10
Magyar nyelvű
15
15
Egyéb típusú idézők
65
76
Idegen nyelvű
40
51
Magyar nyelvű
25
25
Minden típusú idéző összegezve
501
539
Idegen nyelvű összegezve
207
245
Magyar nyelvű összegezve
294
294
A doktori eljáráshoz szükséges további adatokhoz lásd az Irodalomtudományi Bizottság kiegészítő adatlapját
n.a. = nincs adat
2022. jan. 25. 8:14