MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Hideg Éva adatai (2023.03.27)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
74
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
16
218
265
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
4
4
8
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
54
81
89
II. Könyvek
38
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
28
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
9
12
magyar nyelvű
---
25
175
201
b) Könyv, szerkesztőként2
10
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
---
---
magyar nyelvű
---
7
---
---
III. Könyvrészlet
59
---
---
---
idegen nyelvű
---
17
33
38
magyar nyelvű
---
42
60
63
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
30
---
---
---
idegen nyelvű
---
11
17
24
magyar nyelvű
---
19
5
5
Közlemények összesen (I.-IV.)
201
---
602
705
Absztrakt3
12
---
0
1
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
106
---
31
42
Összes tudományos közlemény
319
---
633
748
Hirsch index5
12
---
---
---
Oktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
1
8
8
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
12
---
---
---
Folyóiratcikk
5
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
7
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
11
---
0
0
További közlemények7
4
1
1
Egyéb szerzőség8
6
---
5
5
Idézők szerkesztett művekre
---
---
45
57
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
200
204
Összes közlemény és összes idézőik
353
---
892
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2023. márc. 27. 15:44