MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Bánffy Eszter adatai (2021.09.27)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
102
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
43
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
42
241
272
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
17
119
125
II. Könyvek
13
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
7
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
143
167
magyar nyelvű
---
2
17
21
b) Könyv, szerkesztőként 2
6
---
---
---
idegen nyelvű
---
6
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
III. Könyvrészlet
56
---
---
---
idegen nyelvű
---
47
258
343
magyar nyelvű
---
9
43
48
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
13
---
---
---
idegen nyelvű
---
11
76
102
magyar nyelvű
---
2
6
7
Közlemények összesen (I.-IV.)
184
---
Absztrakt3
3
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
24
---
38
45
Összes tudományos közlemény
211
---
Hirsch index5
24
---
---
---
Oktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
3
---
---
---
Folyóiratcikk
3
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
2
---
0
0
További közlemények7
1
0
0
Egyéb szerzőség8
2
---
8
8
Idézők szerkesztett művekre
---
---
3
6
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
177
225
Összes közlemény és összes idézőik
219
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. szept. 27. 12:18