Horváth Ferenc tudományos és oktatási munkásságának összefoglalása
MTA X. Földtudományok Osztálya (2023.12.06)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Összesen
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk2
116
---
---
---
teljes cikk2, nemzetközi folyóiratban
---
69
teljes cikk, hazai idegen nyelvű folyóiratban
---
22
123
177
teljes cikk, hazai magyar nyelvű folyóiratban
---
25
107
161
II. Könyvek
7
---
---
---
a) Szakkönyv és monográfia
1
---
---
---
Szakkönyv, kézikönyv, idegen nyelvű
---
0
0
 
Szakkönyv, kézikönyv, magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv
---
1
1
1
b) Könyv, tanulmánygyűjtemény szerkesztőként
6
---
---
---
Szerkesztett könyv, idegen nyelvű
---
5
---
---
Szerkesztett könyv, magyar nyelvű
---
1
---
---
Felsőoktatási tankönyv
---
0
---
---
III. Könyvfejezet, szaktanulmány
23
---
---
---
Könyvfejezet, idegen nyelvű
---
20
443
572
Könyvfejezet, magyar nyelvű
---
3
1
1
Tankönyvekbe írt fejezetek
---
0
0
0
IV. Konferenciaközlemény3
15
---
82
100
idegen nyelven
---
13
82
100
magyar nyelven
---
2
0
0
V. Térképek4
1
---
0
1
Tudományos közlemények összesen (I-V.)
161
---
VI. Egyéb tudományos
101
---
---
---
Egyéb tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent teljes folyóiratcikkeket is6
---
101
105
133
Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok
---
5
15
26
Idézettség száma1
---
---
Hirsch-index1
42
---
---
---
Speciális tudománymetriai adatok
Száma
Első szerzős teljes tudományos közlemények száma
45
WOS és/vagy Scopus-ban referált folyóiratban megjelent tudományos folyóiratcikkek száma5
82
Az utolsó tudományos fokozat (Kandidátus) elnyerése utáni (1986) WOS és/vagy Scopusban referált foyóiratban megjelent tudományos folyóiratcikkek száma5
68
Idézettség WOS és/vagy Scopus-ban referált folyóiratban5
Az utolsó tudományos fokozat (Kandidátus) elnyerése utáni (1986) közlemények idézettsége WOS és/vagy Scopus-ban referált folyóiratban5
Megjegyzések:
A folyóiratcikkek között soroljuk fel a tematikus térképet.
A könyvfejezethez értjük a lektorált térképmagyarázó és kirándulásvezető egyes fejezetét, leírását.
A szakkönyvhöz értjük a lektorált térképmagyarázót és kirándulásvezetőt.
Az oktatási anyagokat és ismeretterjesztő közleményeket az általános összefoglaló táblázat mutatja. 
Nem teljes cikkhez értjük hozzászólásokat, korrekciókat. Az egyéb tudományos művekhez értjük a nem lektorált terepgyakorlatvezetőt, ismeretterjesztő térképet is.
1A disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva
2 Lektorált folyóiratban megjelent "szakcikk", "összefoglaló cikk", "rövid közlemény", "sokszerzős vagy csoportos szerzőségű közlemény" besorolású közlemények
3 Konferenciaközlemény folyóirat-különszámban, könyvben vagy egyéb konferenciakiadványban
4 Az atlasz, térkép könyvrészletként és az önálló térkép együtt
5 A Web of Science (WOS) és/vagy Scopus ban referált közleményeket az adatbázis-azonosító alapján összesíti a program
6 Az absztrakt besorolású közlemények (Folyóiratcikk/Absztrakt, Könyvrészlet/Absztrakt, Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt) idézetei nem kerülnek beszámolásra sem ebben, sem az "Idézettség száma" sorban
n.a. = nincs adat
2023. dec. 6. 12:27