MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Horváth Ferenc adatai (2023.11.30)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
116
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
69
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
22
123
177
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
25
107
161
II. Könyvek
6
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
b) Könyv, szerkesztőként2
6
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
---
---
magyar nyelvű
---
1
---
---
III. Könyvrészlet
24
---
---
---
idegen nyelvű
---
21
443
573
magyar nyelvű
---
3
1
1
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
15
---
---
---
idegen nyelvű
---
13
82
100
magyar nyelvű
---
2
0
0
Közlemények összesen (I.-IV.)
161
---
Absztrakt3
83
---
13
35
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
24
---
107
135
Összes tudományos közlemény
268
---
Hirsch index5
42
---
---
---
Oktatási művek
2
---
---
---
Felsőoktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
1
1
1
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
1
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
12
---
---
---
Folyóiratcikk
7
0
1
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
5
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
1
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
7
7
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
55
60
Összes közlemény és összes idézőik
283
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2023. nov. 30. 16:07