Büki András tudományos és oktatási közleményeinek összefoglalása MTA V. Orvostudományi Osztály (2021.09.17)
Tudományos és oktatási közlemények
Száma
Hivatkozások 1
Összesen
Részletezve
Független
Összesen
I. Folyóiratcikk 2
109
---
---
---
szakcikk, nemzetközi folyóiratban, idegen nyelvű
---
66
szakcikk, hazai idegen nyelvű
---
1
0
0
szakcikk, magyar nyelvű
---
14
8
12
szakcikk, sokszerzős, érdemi szerzőként 3
---
7
479
770
összefoglaló közlemény
---
19
462
554
rövid közlemény
---
2
0
0
II. Könyv
0
---
---
---
a) Szakkönyv, kézikönyv, tankönyv szerzőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
aa) Felsőoktatási tankönyv
---
0
0
0
b) Szakkönyv, kézikönyv, konferenciakötet, tankönyv szerkesztőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
bb) Felsőoktatási tankönyv
---
0
III. Könyvrészlet
12
---
---
---
idegen nyelvű
---
6
5
8
magyar nyelvű
---
5
0
0
cc) Felsőoktatási tankönyvfejezet
---
1
0
0
IV. Konferenciaközlemény 4
13
---
0
1
Oktatási közlemények összesen (II.aa,bb-III.cc)
---
1
0
0
Tudományos közlemények összesen (I.-IV)
133
Tudományos és oktatási közlemények összesen (I-IV.)
134
---
V. További tudományos művek
37
---
---
---
További  tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent teljes folyóiratcikkeket is
---
13
0
0
Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok
---
24
1
3
Oltalmak (szabadalmak)
---
0
0
0
VI. Hivatkozott absztraktok 5
9
---
4
10
Összes hivatkozás 1
---
---
Hirsch index 6
34
---
---
---
g index 6
67
---
---
---
Speciális tudománymetriai adatok
Száma
Összes hivatkozás
Első szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
15
Utolsó szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
16
500
A tudományos fokozat (PhD) elnyerése utáni (1999) teljes tudományos folyóiratcikkek száma
97
Az utolsó 10 év (2011 - 2021) tudományos, teljes, lektorált tudomáyos folyóiratcikkeinek száma
75
A legmagasabb hivatkozottságú közlemény hivatkozásainak száma (az összes hivatkozás százalékában)
676
14,92%
Hivatkozások száma, amelyek nem szerepelnek a WoS/Scopus rendszerben
---
118
Jelentés, guideline
0
0
Csoportos (multicentrikus) közleményben kollaborációs közreműködő 7
15
903
Megjegyzések:
1 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli, a WoS és/vagy Scopus rendszerben nyilvántartott adatok
2 lektorált, tudományos folyóiratban
3 a szerző írásban nyilatkozik, hogy érdemi szerzői hozzájárulásával készültek szerzőként jegyzett közleményei, és az érdemi hozzájárulást dokumentálni tudja
4 konferenciaközlemény folyóiratban, könyvben vagy egyéb konferenciakötetben
5 nem-hivatkozott absztrakt itt nem kerül az összesítésbe
6 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli összes hivakozással számolva. A Hirsch és a g index definíciója
7 közreműködés esetén a csoportos szerzőségű közlemények hivatkozottsága külön értékelendő, és nem számítható be az összesített hivatkozások közé
n.a. = nincs adat
2021. szept. 17. 2:48