Hegyi Péter tudományos és oktatási közleményeinek összefoglalása MTA V. Orvostudományi Osztály (2021.06.17)
Tudományos és oktatási közlemények
Száma
Hivatkozások 1
Összesen
Részletezve
Független
Összesen
I. Folyóiratcikk 2
327
---
---
---
szakcikk, nemzetközi folyóiratban, idegen nyelvű
---
179
szakcikk, hazai idegen nyelvű
---
1
9
15
szakcikk, magyar nyelvű
---
6
8
10
szakcikk, sokszerzős, érdemi szerzőként 3
---
49
703
összefoglaló közlemény
---
70
842
rövid közlemény
---
22
80
171
II. Könyv
1
---
---
---
a) Szakkönyv, kézikönyv, tankönyv szerzőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
aa) Felsőoktatási tankönyv
---
0
0
0
b) Szakkönyv, kézikönyv, konferenciakötet, tankönyv szerkesztőként
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
bb) Felsőoktatási tankönyv
---
0
III. Könyvrészlet
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
2
0
0
cc) Felsőoktatási tankönyvfejezet
---
1
0
0
IV. Konferenciaközlemény 4
1
---
7
7
Oktatási közlemények összesen (II.aa,bb-III.cc)
---
1
0
0
Tudományos közlemények összesen (I.-IV)
331
Tudományos és oktatási közlemények összesen (I-IV.)
332
---
V. További tudományos művek
28
---
---
---
További  tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent teljes folyóiratcikkeket is
---
17
1
1
Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok
---
11
13
18
Oltalmak (szabadalmak)
---
0
0
0
VI. Hivatkozott absztraktok 5
16
---
23
39
Összes hivatkozás 1
---
---
Hirsch index 6
40
---
---
---
g index 6
62
---
---
---
Speciális tudománymetriai adatok
Száma
Összes hivatkozás
Első szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
25
647
Utolsó szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
71
A tudományos fokozat (PhD) elnyerése utáni (2002) teljes tudományos folyóiratcikkek száma
315
Az utolsó 10 év (2011 - 2021) tudományos, teljes, lektorált tudomáyos folyóiratcikkeinek száma
274
A legmagasabb hivatkozottságú közlemény hivatkozásainak száma (az összes hivatkozás százalékában)
278
5,00%
Hivatkozások száma, amelyek nem szerepelnek a WoS/Scopus rendszerben
---
887
Jelentés, guideline
4
362
Csoportos (multicentrikus) közleményben kollaborációs közreműködő 7
3
57
Megjegyzések:
1 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli, a WoS és/vagy Scopus rendszerben nyilvántartott adatok
2 lektorált, tudományos folyóiratban
3 a szerző írásban nyilatkozik, hogy érdemi szerzői hozzájárulásával készültek szerzőként jegyzett közleményei, és az érdemi hozzájárulást dokumentálni tudja
4 konferenciaközlemény folyóiratban, könyvben vagy egyéb konferenciakötetben
5 nem-hivatkozott absztrakt itt nem kerül az összesítésbe
6 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli összes hivakozással számolva. A Hirsch és a g index definíciója
7 közreműködés esetén a csoportos szerzőségű közlemények hivatkozottsága külön értékelendő, és nem számítható be az összesített hivatkozások közé
n.a. = nincs adat
2021. jún. 17. 5:22