Belgya Tamás tudományos és oktatási munkásságának összefoglalása
MTA XI. Fizikai Tudományok Osztálya (2021.12.04)
Teljes tudományos közlemények száma1
1-5
szerző
6-10
szerző
11-20
szerző
21-100
szerző
> 100 szerző („szerző”)2
> 100 szerző („közreműködő”)3
Eredeti folyóiratcikk
71
61
33
4
1
0
Összefoglaló cikk
0
0
0
0
0
0
Lektorált konferenciaközlemény (legalább 3 oldal)
17
20
12
2
0
0
Könyvek, könyvfejezetek
14
2
4
0
0
0
Összes teljes tudományos közlemény száma
102
83
49
6
1
0
A teljes tudományos közlemények idézettsége4 teljes tudományos munkákban (önhivatkozás és a társszerzőknek a közös cikkre való hivatkozása nélkül):
Teljes tudományos közlemények1 száma
1-5
szerző
6-10
szerző
11-20
szerző
21-100
szerző
> 100 szerző („szerző”)2
> 100 szerző („közreműködő”)3
Független hivatkozások száma
707
598
359
1
0
Súlyfaktor (S)
1
0,75
0,5
0,25
1
0
Effektív hivatkozás
707
448,5
179,5
258,25
1
0
A pályázó teljes tudományos munkáinak független idézettsége:4
Jellemzők
teljes idézettség
effektív idézettség
Összes teljes tudományos munkájának független idézettsége
1594,25
Tudományos fokozat megszerzése (1994) óta írt közleményeinek független idézettsége
1406
A függő és független hivatkozásból számolt H-indexe4
31
A független hivatkozásokból számolt H-indexe4
24
A pályázó egyéb közleményeinek száma:
Közlemények száma
Felsőoktatási tankönyv vagy tankönyvfejezet
0
Nem lektorált konferenciaközlemény
18
Szerkesztett könyv
2
Ismeretterjesztő mű
4
Jelentés
3
Egyéb
2
Megjegyzések:
 A tézisekben felhasznált saját közlemények független idézettségét a pályázónak kell
 a Doktori Tanács Titkárságán a pályázattal együtt leadnia.
1Teljes tudományos közlemény meghatározását lásd az MTMT honlapján
2A "szerző": a lekeresett szerző közreműködésére vonatkozik. Szerzőként és nem További közreműködőként vett részt a cikk írásában.
3A "közreműködő": a szerző a cikkben kollaborációs közreműködő, szerzőként a cikken nincsen nevesítve, csak valamelyik csoport tagjaként.
4A Disszertáció és Egyéb típusú idézők nélkül számolva.
n.a. = nincs adat
2021. dec. 4. 20:32