MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Belgya Tamás adatai (2024.04.25)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
169
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
154
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
7
4
7
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
8
0
0
II. Könyvek
4
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
2
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
159
243
magyar nyelvű
---
0
0
0
b) Könyv, szerkesztőként2
2
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
III. Könyvrészlet
18
---
---
---
idegen nyelvű
---
18
30
56
magyar nyelvű
---
0
0
0
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
72
---
---
---
idegen nyelvű
---
72
40
139
magyar nyelvű
---
0
0
0
Közlemények összesen (I.-IV.)
263
---
Absztrakt3
18
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
9
---
0
0
Összes tudományos közlemény
290
---
Hirsch index5
33
---
---
---
Oktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
3
---
---
---
Folyóiratcikk
3
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
39
48
Összes közlemény és összes idézőik
293
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2024. ápr. 25. 9:44