Zelkó Romána tudományos és oktatási munkásságának összefoglalása
MTA VII. Kémiai Tudományok Osztályának táblázata (2023.03.27)
Tudományos közlemények
Az utolsó tudományos fokozat megszerzése óta (1996)
Összesen
1.0 Összes közleményeinek1 száma (1.1 - 1.7 sorok összege)
245
254
1.1 Közlemények SCI referált folyóiratokban
146
149
Ebből levelező szerzőként
90
91
Ebből egy szerzős közlemény
1
1
1.2 Közlemények magyar nyelvű folyóiratokban
39
42
Ebből levelező szerzőként
7
7
Ebből egy szerzős közlemény
0
1
1.3 Megadott alapszabadalmak száma
7
7
1.4 Közlemény egyéb nemzetközi folyóiratokban
4
5
1.5 Közlemény egyéb magyar nyelvű folyóiratokban
0
0
1.6 Kongresszusi kiadványban (proceedings: teljes munka, nem rövid kivonat)
1
1
1.7 Összefoglaló művek
48
50
Összefoglaló cikk idegen nyelvű
15
15
Összefoglaló cikk magyar nyelvű
18
18
önálló könyv
1
3
könyvfejezet
6
6
szerkesztett könyv
1
1
felsőoktatási tankönyv
4
4
felsőoktatási tankönyvfejezet
3
3
Tudománymetriai adatok
i, H
Összes dolgozat idézettsége2, önhivatkozás nélkül (i)
Szabadalmak idézettsége2, önhivatkozás nélkül (i)
3
Könyvfejezeteinek idézettsége2, önhivatkozás nélkül (i)
1
Speciális adatok
Adat
Az összes %-ában
Az utolsó tudományos fokozat (PhD) utáni (1996) közlemények száma
245
---
Magyar nyelven megjelent közlemények száma és részaránya az összes közlemény százalékában
75
29,53%
Az öt legmagasabb független idézettségű közlemény idézettségi száma3
427
---
Hirsch-index3
27
---
Megjegyzések:
Az alapszabadalmak és a nemzeti variációk adatait  a pályázók közvetlenül közvetlenül nyújthatják be.
A válogatott közlemények listáit közvetlenül kell csatolni a doktori pályázatokhoz.
1
Teljes tudományos közlemények az MTA doktori eljárásban (részletek)
2
Hivatkozások (idézések) a disszertáció és egyéb típusúak nélkül
3
Disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül
n.a. = nincs adat
2023. márc. 27. 14:43