Rajkai Kálmán László szakirodalmi munkásságának összefoglalása
MTA IV. Agrártudományok Osztálya (2021.06.25)
Tudományos és oktatási közlemények1
Közlemények fokozat (Kandidátus) után(1985)
Hivatkozások1 fokozat (Kandidátus) után2(1985)
Közlemények összesen
Hivatkozások1 Összesen
Folyóiratcikk, lektorált szakfolyóiratban, teljes3
104
125
ebből első vagy utolsó szerző
51
694
63
743
magyar nyelvű cikk
25
98
37
291
magyar nyelvű cikk osztálylistás folyóiratokban
23
97
33
289
idegen nyelvű cikk IF-os szakfolyóiratban
52
55
idegen nyelvű cikk nem IF-os szakfolyóiratban
27
231
33
253
idegen nyelvű cikk osztálylistás folyóiratokban
17
167
26
292
idegen nyelvű cikk hazai szakfolyóiratban
19
146
22
249
Konferencia közlemény folyóiratban (teljes)
17
---
17
---
magyar nyelvű
3
---
3
---
idegen nyelvű
14
---
14
---
Szakkönyv
3
536
3
536
magyar nyelvű, egy szerzős
1
25
1
25
magyar nyelvű, több szerzős
2
511
2
511
idegen nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
idegen nyelvű, több szerzős
0
0
0
0
Szakkönyv, szerkesztőként
1
---
1
---
magyar nyelvű
0
---
0
---
idegen nyelvű
1
---
1
---
Könyvfejezet
15
19
16
22
magyar nyelvű, egy szerzős
2
1
2
1
magyar nyelvű, több szerzős
7
6
8
9
idegen nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
idegen nyelvű, több szerzős
6
12
6
12
Felsőoktatási tankönyv, jegyzet
2
---
2
---
egy szerzős
0
---
0
---
több szerzős
2
---
2
---
Fejezet felsőoktatási tankönyvben, jegyzetben
2
---
2
---
egy szerzős
2
---
2
---
több szerzős
0
---
0
---
Szerkesztett felsőoktatási tankönyv és/vagy jegyzet
0
---
0
---
Tanulmány- vagy konferenciakötetben megjelent konferencia közlemény (proceedings)
 
71
---
75
---
magyar nyelvű
26
---
27
---
idegen nyelvű
45
---
48
---
Összes tudományos és oktatási közleményeinek száma
215
241
Tudománymetriai adatok
A tudományos fokozat után (1985)
Összesen
Független hivatkozások száma
magyar nyelvű
403
500
idegen nyelvű
hivatkozások nemzetközi adatbázisokban (WoS és/vagy Scopus)4
Hirsch-index1
---
26
Ismeretterjesztő közlemények száma
2
2
ismeretterjesztő könyvek
0
0
egyéb ismeretterjesztő művek
2
2
Szabadalmak, oltalmak5
Fokozat után (1985)
Összesen
hazai
0
0
külföldi
0
0
Megjegyzések:
1
disszertációk és egyéb típusú hivatkozások nélkül
2
A tudományos fokozat után: a disszertáció benyújtásának éve után
3
A teljes tudományos folyóiratcikkek közé a szakcikk, összefoglaló cikk, rövid közlemény, esszé besorolású folyóirat közlemények kerülnek a nagy nemzetközi adatbázisokban referált folyóiratokban és a IV. osztály listáján szereplő folyóiratokban megjelent (lektorált) és teljes cikkek.
4
A Web of Science-ben (WOS) és a Scopusban szereplő hivatkozások: az adatbázis azonosítókkal megjelölve
5
Az elismert fajták listáját az Osztálynak listán kell beküldeni
n.a. = nincs adat
2021. jún. 25. 3:03