MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Mádlné Szőnyi Judit adatai (2022.08.13)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
77
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
42
547
818
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
13
34
75
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
22
33
64
II. Könyvek
6
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
1
14
14
b) Könyv, szerkesztőként 2
5
---
---
---
idegen nyelvű
---
4
---
---
magyar nyelvű
---
1
---
---
III. Könyvrészlet
33
---
---
---
idegen nyelvű
---
18
44
75
magyar nyelvű
---
15
3
8
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
40
---
---
---
idegen nyelvű
---
27
19
38
magyar nyelvű
---
13
0
0
Közlemények összesen (I.-IV.)
156
---
694
Absztrakt3
256
---
14
34
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
145
---
36
49
Összes tudományos közlemény
557
---
744
Hirsch index5
16
---
---
---
Oktatási művek
4
---
---
---
Felsőoktatási művek
3
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
1
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
2
0
0
Oktatási anyag
1
---
1
1
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
19
---
---
---
Folyóiratcikk
3
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
16
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
5
---
0
0
További közlemények7
5
0
0
Egyéb szerzőség8
2
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
1
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
75
111
Összes közlemény és összes idézőik
592
---
820
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. aug. 13. 15:53