MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Buczkó Krisztina adatai (2024.04.15)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
127
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
76
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
34
170
261
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
17
33
52
II. Könyvek
8
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
5
10
magyar nyelvű
---
2
0
0
b) Könyv, szerkesztőként2
5
---
---
---
idegen nyelvű
---
4
---
---
magyar nyelvű
---
1
---
---
III. Könyvrészlet
10
---
---
---
idegen nyelvű
---
4
3
7
magyar nyelvű
---
6
10
11
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
23
---
---
---
idegen nyelvű
---
15
74
86
magyar nyelvű
---
8
3
5
Közlemények összesen (I.-IV.)
168
---
Absztrakt3
90
---
1
4
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
15
---
26
38
Összes tudományos közlemény
273
---
Hirsch index5
22
---
---
---
Oktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
26
---
---
---
Folyóiratcikk
26
1
2
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
11
---
2
2
További közlemények7
1
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
5
9
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
176
208
Összes közlemény és összes idézőik
311
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2024. ápr. 15. 14:36