Plank Zsuzsanna tudományos és oktatási munkásságának összefoglalása
MTA X. Földtudományok Osztálya (2022.07.03)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Összesen
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk2
19
---
---
---
teljes cikk2, nemzetközi folyóiratban
---
6
71
99
teljes cikk, hazai idegen nyelvű folyóiratban
---
5
5
6
teljes cikk, hazai magyar nyelvű folyóiratban
---
8
3
3
II.Könyvek
4
---
---
---
a) Szakkönyv és monográfia
4
---
---
---
Szakkönyv, kézikönyv, idegen nyelvű
---
1
0
0
Szakkönyv, kézikönyv, magyar nyelvű
---
2
0
0
Felsőoktatási tankönyv
---
1
0
0
b) Könyv, tanulmánygyűjtemény szerkesztőként
0
---
---
---
Szerkesztett könyv, idegen nyelvű
---
0
---
---
Szerkesztett könyv, magyar nyelvű
---
0
---
---
Felsőoktatási tankönyv
---
0
---
---
III.Könyvfejezet, szaktanulmány
6
---
---
---
Könyvfejezet, idegen nyelvű
---
3
14
16
Könyvfejezet, magyar nyelvű
---
3
0
0
Tankönyvekbe írt fejezetek
---
0
0
0
IV. Konferenciaközlemény3
34
---
---
---
idegen nyelven
---
28
8
11
magyar nyelven
---
6
0
0
V. Térképek4
0
---
0
0
Tudományos közlemények összesen(I-IV.)
63
---
101
135
VI. Egyéb tudományos
56
---
---
---
Egyéb tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent teljes folyóiratcikkeket is6
---
56
1
1
Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok
---
0
0
0
Idézettség száma1
---
---
102
136
Hirsch-index1
6
---
---
---
Speciális tudománymetriai adatok
Száma
Első szerzős teljes tudományos közlemények száma
26
WOS és/vagy Scopus-ban referált folyóiratban megjelent tudományos folyóiratcikkek száma5
15
Az utolsó tudományos fokozat (PhD) elnyerése utáni (2001) WOS és/vagy Scopusban referált foyóiratban megjelent tudományos folyóiratcikkek száma5
12
Idézettség WOS és/vagy Scopus-ban referált folyóiratban5
92
Az utolsó tudományos fokozat (PhD) elnyerése utáni (2001) közlemények idézettsége WOS és/vagy Scopus-ban referált folyóiratban5
90
Megjegyzések:
A folyóiratcikkek között soroljuk fel a tematikus térképet.
A könyvfejezethez értjük a lektorált térképmagyarázó és kirándulásvezető egyes fejezetét, leírását.
A szakkönyvhöz értjük a lektorált térképmagyarázót és kirándulásvezetőt.
Az oktatási anyagokat és ismeretterjesztő közleményeket az általános összefoglaló táblázat mutatja. 
Nem teljes cikkhez értjük hozzászólásokat, korrekciókat. Az egyéb tudományos művekhez értjük a nem lektorált terepgyakorlatvezetőt, ismeretterjesztő térképet is.
1A disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva
2 Lektorált folyóiratban megjelent "szakcikk", "összefoglaló cikk", "rövid közlemény", "sokszerzős vagy csoportos szerzőségű közlemény" besorolású közlemények
3 Konferenciaközlemény folyóirat-különszámban, könyvben vagy egyéb konferenciakiadványban
4 Az atlasz, térkép könyvrészletként és az önálló térkép együtt
5 A Web of Science (WOS) és/vagy Scopus ban referált közleményeket az adatbázis-azonosító alapján összesíti a program
6 Az absztrakt besorolású közlemények (Folyóiratcikk/Absztrakt, Könyvrészlet/Absztrakt, Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt) idézetei nem kerülnek beszámolásra sem ebben, sem az "Idézettség száma" sorban
n.a. = nincs adat
2022. júl. 3. 17:41