MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Havas Attila adatai (2023.02.01)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
26
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
14
553
572
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
12
69
69
II. Könyvek
34
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
31
---
---
---
idegen nyelvű
---
28
207
221
magyar nyelvű
---
3
35
41
b) Könyv, szerkesztőként2
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
III. Könyvrészlet
39
---
---
---
idegen nyelvű
---
31
356
362
magyar nyelvű
---
8
35
35
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
25
---
---
---
idegen nyelvű
---
25
65
66
magyar nyelvű
---
0
0
0
Közlemények összesen (I.-IV.)
124
---
Absztrakt3
15
---
2
3
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
77
---
335
344
Összes tudományos közlemény
216
---
Hirsch index5
23
---
---
---
Oktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
4
---
---
---
Folyóiratcikk
4
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
54
---
20
20
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
17
---
1
1
Idézők szerkesztett művekre
---
---
2
2
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
311
316
Összes közlemény és összes idézőik
291
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2023. febr. 1. 7:21