MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Bai Attila adatai (2022.10.05)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
57
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
26
459
529
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
14
12
15
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
17
38
38
II. Könyvek
4
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
1
87
92
b) Könyv, szerkesztőként2
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
3
---
---
III. Könyvrészlet
25
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
1
2
magyar nyelvű
---
23
7
7
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
87
---
---
---
idegen nyelvű
---
17
4
5
magyar nyelvű
---
70
24
27
Közlemények összesen (I.-IV.)
173
---
632
715
Absztrakt3
25
---
8
8
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
147
---
53
54
Összes tudományos közlemény
345
---
693
777
Hirsch index5
15
---
---
---
Oktatási művek
22
---
---
---
Felsőoktatási művek
15
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
11
4
6
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
4
1
2
Oktatási anyag
7
---
4
4
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
11
---
---
---
Folyóiratcikk
7
3
3
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
4
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
7
---
0
0
További közlemények7
10
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
37
37
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
161
166
Összes közlemény és összes idézőik
395
---
903
995
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. okt. 5. 21:38