Kemény Sándor tudományos és oktatási munkásságának összefoglalása
MTA VII. Kémiai Tudományok Osztályának táblázata (2023.12.06)
Tudományos közlemények
Az utolsó tudományos fokozat megszerzése óta (1981)
Összesen
1.0 Összes közleményeinek1 száma (1.1 - 1.7 sorok összege)
133
150
1.1 Közlemények SCI referált folyóiratokban
69
75
Ebből levelező szerzőként
0
0
Ebből egy szerzős közlemény
0
2
1.2 Közlemények magyar nyelvű folyóiratokban
15
15
Ebből levelező szerzőként
0
0
Ebből egy szerzős közlemény
1
1
1.3 Megadott alapszabadalmak száma
3
3
1.4 Közlemény egyéb nemzetközi folyóiratokban
1
1
1.5 Közlemény egyéb magyar nyelvű folyóiratokban
0
0
1.6 Kongresszusi kiadványban (proceedings: teljes munka, nem rövid kivonat)
28
38
1.7 Összefoglaló művek
17
18
Összefoglaló cikk idegen nyelvű
1
1
Összefoglaló cikk magyar nyelvű
1
1
önálló könyv
3
3
könyvfejezet
2
2
szerkesztett könyv
0
0
felsőoktatási tankönyv
10
11
felsőoktatási tankönyvfejezet
0
0
Tudománymetriai adatok
i, H
Összes dolgozat idézettsége2, önhivatkozás nélkül (i)
695
Szabadalmak idézettsége2, önhivatkozás nélkül (i)
0
Könyvfejezeteinek idézettsége2, önhivatkozás nélkül (i)
0
Speciális adatok
Adat
Az összes %-ában
Az utolsó tudományos fokozat (Kandidátus) utáni (1981) közlemények száma
133
---
Magyar nyelven megjelent közlemények száma és részaránya az összes közlemény százalékában
52
34,67%
Az öt legmagasabb független idézettségű közlemény idézettségi száma3
251
---
Hirsch-index3
17
---
Megjegyzések:
Az alapszabadalmak és a nemzeti variációk adatait  a pályázók közvetlenül közvetlenül nyújthatják be.
A válogatott közlemények listáit közvetlenül kell csatolni a doktori pályázatokhoz.
1
Teljes tudományos közlemények az MTA doktori eljárásban (részletek)
2
Hivatkozások (idézések) a disszertáció és egyéb típusúak nélkül
3
Disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül
n.a. = nincs adat
2023. dec. 6. 11:30