MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Kemény Sándor adatai (2023.11.30)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
91
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
49
648
795
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
2
1
1
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
16
22
32
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
24
4
4
II. Könyvek
3
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
3
2
2
b) Könyv, szerkesztőként2
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
III. Könyvrészlet
2
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
2
0
0
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
38
---
---
---
idegen nyelvű
---
33
15
21
magyar nyelvű
---
5
0
0
Közlemények összesen (I.-IV.)
134
---
692
855
Absztrakt3
25
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
71
---
0
0
Összes tudományos közlemény
230
---
692
855
Hirsch index5
17
---
---
---
Oktatási művek
11
---
---
---
Felsőoktatási művek
11
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
11
3
3
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
3
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
1
---
0
0
További közlemények7
3
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
16
16
Összes közlemény és összes idézőik
248
---
711
874
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2023. nov. 30. 14:58