Czupy Imre szakirodalmi munkásságának összefoglalása
MTA IV. Agrártudományok Osztálya (2022.01.18)
Tudományos és oktatási közlemények1
Közlemények fokozat (PhD) után(2006)
Hivatkozások1 fokozat (PhD) után2(2006)
Közlemények összesen
Hivatkozások1 Összesen
Folyóiratcikk, lektorált szakfolyóiratban, teljes3
21
16
31
51
ebből első vagy utolsó szerző
13
12
22
47
magyar nyelvű cikk
4
4
10
14
magyar nyelvű cikk osztálylistás folyóiratokban
2
4
8
14
idegen nyelvű cikk IF-os szakfolyóiratban
1
2
1
2
idegen nyelvű cikk nem IF-os szakfolyóiratban
16
10
20
35
idegen nyelvű cikk osztálylistás folyóiratokban
7
3
10
27
idegen nyelvű cikk hazai szakfolyóiratban
11
5
15
30
Konferencia közlemény folyóiratban (teljes)
5
---
5
---
magyar nyelvű
0
---
0
---
idegen nyelvű
5
---
5
---
Szakkönyv
4
19
5
21
magyar nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
magyar nyelvű, több szerzős
2
16
3
18
idegen nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
idegen nyelvű, több szerzős
2
3
2
3
Szakkönyv, szerkesztőként
6
---
6
---
magyar nyelvű
4
---
4
---
idegen nyelvű
2
---
2
---
Könyvfejezet
7
0
11
1
magyar nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
magyar nyelvű, több szerzős
6
0
10
1
idegen nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
idegen nyelvű, több szerzős
1
0
1
0
Felsőoktatási tankönyv, jegyzet
4
---
9
---
egy szerzős
0
---
0
---
több szerzős
4
---
9
---
Fejezet felsőoktatási tankönyvben, jegyzetben
7
---
7
---
egy szerzős
0
---
0
---
több szerzős
7
---
7
---
Szerkesztett felsőoktatási tankönyv és/vagy jegyzet
0
---
0
---
Tanulmány- vagy konferenciakötetben megjelent konferencia közlemény (proceedings)
 
48
---
70
---
magyar nyelvű
28
---
47
---
idegen nyelvű
20
---
23
---
Összes tudományos és oktatási közleményeinek száma
102
35
144
73
Tudománymetriai adatok
A tudományos fokozat után (2006)
Összesen
Független hivatkozások száma
33
41
magyar nyelvű
16
20
idegen nyelvű
17
21
hivatkozások nemzetközi adatbázisokban (WoS és/vagy Scopus)4
5
7
Hirsch-index1
---
5
Ismeretterjesztő közlemények száma
1
2
ismeretterjesztő könyvek
0
0
egyéb ismeretterjesztő művek
1
2
Szabadalmak, oltalmak5
Fokozat után (2006)
Összesen
hazai
0
0
külföldi
0
0
Megjegyzések:
1
disszertációk és egyéb típusú hivatkozások nélkül
2
A tudományos fokozat után: a disszertáció benyújtásának éve után
3
A teljes tudományos folyóiratcikkek közé a szakcikk, összefoglaló cikk, rövid közlemény, esszé besorolású folyóirat közlemények kerülnek a nagy nemzetközi adatbázisokban referált folyóiratokban és a IV. osztály listáján szereplő folyóiratokban megjelent (lektorált) és teljes cikkek.
4
A Web of Science-ben (WOS) és a Scopusban szereplő hivatkozások: az adatbázis azonosítókkal megjelölve
5
Az elismert fajták listáját az Osztálynak listán kell beküldeni
n.a. = nincs adat
2022. jan. 18. 23:43