MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Szintay István adatai (2022.01.28)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
40
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
4
0
0
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
1
2
2
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
4
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
31
32
33
II. Könyvek
30
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
19
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
19
40
52
b) Könyv, szerkesztőként 2
11
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
---
---
magyar nyelvű
---
9
---
---
III. Könyvrészlet
20
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
0
0
magyar nyelvű
---
18
1
1
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
68
---
---
---
idegen nyelvű
---
24
0
1
magyar nyelvű
---
44
6
7
Közlemények összesen (I.-IV.)
158
---
81
96
Absztrakt3
1
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
55
---
9
13
Összes tudományos közlemény
214
---
90
109
Hirsch index5
6
---
---
---
Oktatási művek
32
---
---
---
Felsőoktatási művek
18
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
11
5
5
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
7
0
0
Oktatási anyag
14
---
1
2
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
6
---
0
0
További közlemények7
2
6
6
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
2
2
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
60
70
Összes közlemény és összes idézőik
254
---
164
194
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. jan. 28. 7:04