MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Vásárhelyi Balázs adatai (2021.05.15)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
66
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
21
727
777
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
17
63
85
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
28
22
29
II. Könyvek
11
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
3
22
24
b) Könyv, szerkesztőként 2
8
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
---
---
magyar nyelvű
---
6
---
---
III. Könyvrészlet
15
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
0
0
magyar nyelvű
---
12
0
1
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
76
---
---
---
idegen nyelvű
---
40
100
115
magyar nyelvű
---
36
3
5
Közlemények összesen (I.-IV.)
168
---
937
Absztrakt3
9
---
0
2
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
20
---
10
15
Összes tudományos közlemény
197
---
947
Hirsch index5
13
---
---
---
Oktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
2
---
6
6
További közlemények7
1
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
161
169
Összes közlemény és összes idézőik
200
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. máj. 15. 17:40