Koller Ákos tudományos és oktatási közleményeinek összefoglalása MTA V. Orvostudományi Osztály (2021.04.21)
Tudományos és oktatási közlemények
Száma
Hivatkozások 1
Összesen
Részletezve
Független
Összesen
I. Folyóiratcikk 2
247
---
---
---
szakcikk, nemzetközi folyóiratban, idegen nyelvű
---
187
szakcikk, hazai idegen nyelvű
---
10
44
47
szakcikk, magyar nyelvű
---
12
0
0
szakcikk, sokszerzős, érdemi szerzőként 3
---
9
364
447
összefoglaló közlemény
---
24
344
412
rövid közlemény
---
5
342
400
II. Könyv
1
---
---
---
a) Szakkönyv, kézikönyv, tankönyv szerzőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
aa) Felsőoktatási tankönyv
---
0
0
0
b) Szakkönyv, kézikönyv, konferenciakötet, tankönyv szerkesztőként
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
bb) Felsőoktatási tankönyv
---
1
III. Könyvrészlet
10
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
1
1
magyar nyelvű
---
3
0
0
cc) Felsőoktatási tankönyvfejezet
---
5
0
0
IV. Konferenciaközlemény 4
9
---
9
10
Oktatási közlemények összesen (II.aa,bb-III.cc)
---
6
0
0
Tudományos közlemények összesen (I.-IV)
261
Tudományos és oktatási közlemények összesen (I-IV.)
267
---
V. További tudományos művek
62
---
---
---
További  tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent teljes folyóiratcikkeket is
---
60
2
2
Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok
---
2
4
6
Oltalmak (szabadalmak)
---
0
0
0
VI. Hivatkozott absztraktok 5
19
---
10
22
Összes hivatkozás 1
---
---
Hirsch index 6
60
---
---
---
g index 6
96
---
---
---
Speciális tudománymetriai adatok
Száma
Összes hivatkozás
Első szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
37
Utolsó szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
84
A tudományos fokozat (PhD) elnyerése utáni (1995) teljes tudományos folyóiratcikkek száma
209
Az utolsó 10 év (2011 - 2021) tudományos, teljes, lektorált tudomáyos folyóiratcikkeinek száma
100
A legmagasabb hivatkozottságú közlemény hivatkozásainak száma (az összes hivatkozás százalékában)
426
3,75%
Hivatkozások száma, amelyek nem szerepelnek a WoS/Scopus rendszerben
---
136
Jelentés, guideline
0
0
Csoportos (multicentrikus) közleményben kollaborációs közreműködő 7
0
0
Megjegyzések:
1 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli, a WoS és/vagy Scopus rendszerben nyilvántartott adatok
2 lektorált, tudományos folyóiratban
3 a szerző írásban nyilatkozik, hogy érdemi szerzői hozzájárulásával készültek szerzőként jegyzett közleményei, és az érdemi hozzájárulást dokumentálni tudja
4 konferenciaközlemény folyóiratban, könyvben vagy egyéb konferenciakötetben
5 nem-hivatkozott absztrakt itt nem kerül az összesítésbe
6 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli összes hivakozással számolva. A Hirsch és a g index definíciója
7 közreműködés esetén a csoportos szerzőségű közlemények hivatkozottsága külön értékelendő, és nem számítható be az összesített hivatkozások közé
n.a. = nincs adat
2021. ápr. 21. 6:08