MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Barakonyi Károly adatai (2023.03.19)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
54
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
1
1
1
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
3
12
13
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
3
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
47
154
154
II. Könyvek
27
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
18
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
0
0
magyar nyelvű
---
16
454
459
b) Könyv, szerkesztőként2
9
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
9
---
---
III. Könyvrészlet
35
---
---
---
idegen nyelvű
---
6
0
0
magyar nyelvű
---
29
33
33
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
23
---
---
---
idegen nyelvű
---
7
0
0
magyar nyelvű
---
16
8
8
Közlemények összesen (I.-IV.)
139
---
662
668
Absztrakt3
1
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
77
---
22
22
Összes tudományos közlemény
217
---
684
690
Hirsch index5
12
---
---
---
Oktatási művek
19
---
---
---
Felsőoktatási művek
11
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
10
97
97
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
1
2
2
Oktatási anyag
8
---
7
7
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
5
---
---
---
Folyóiratcikk
3
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
2
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
27
---
13
13
További közlemények7
2
2
2
Egyéb szerzőség8
2
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
38
38
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
275
275
Összes közlemény és összes idézőik
272
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2023. márc. 19. 23:37