Deák Judit tudományos és oktatási közleményeinek összefoglalása MTA V. Orvostudományi Osztály (2021.06.23)
Tudományos és oktatási közlemények
Száma
Hivatkozások 1
Összesen
Részletezve
Független
Összesen
I. Folyóiratcikk 2
106
---
---
---
szakcikk, nemzetközi folyóiratban, idegen nyelvű
---
25
234
314
szakcikk, hazai idegen nyelvű
---
3
13
13
szakcikk, magyar nyelvű
---
44
11
21
szakcikk, sokszerzős, érdemi szerzőként 3
---
0
0
0
összefoglaló közlemény
---
8
10
12
rövid közlemény
---
26
71
84
II. Könyv
6
---
---
---
a) Szakkönyv, kézikönyv, tankönyv szerzőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
aa) Felsőoktatási tankönyv
---
0
0
0
b) Szakkönyv, kézikönyv, konferenciakötet, tankönyv szerkesztőként
6
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
---
---
magyar nyelvű
---
1
---
---
bb) Felsőoktatási tankönyv
---
3
III. Könyvrészlet
65
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
0
1
magyar nyelvű
---
18
0
2
cc) Felsőoktatási tankönyvfejezet
---
44
0
0
IV. Konferenciaközlemény 4
15
---
1
3
Oktatási közlemények összesen (II.aa,bb-III.cc)
---
47
0
0
Tudományos közlemények összesen (I.-IV)
145
340
450
Tudományos és oktatási közlemények összesen (I-IV.)
192
---
340
450
V. További tudományos művek
284
---
---
---
További  tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent teljes folyóiratcikkeket is
---
278
5
5
Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok
---
6
9
14
Oltalmak (szabadalmak)
---
0
0
0
VI. Hivatkozott absztraktok 5
14
---
12
22
Összes hivatkozás 1
---
---
366
491
Hirsch index 6
17
---
---
---
g index 6
24
---
---
---
Speciális tudománymetriai adatok
Száma
Összes hivatkozás
Első szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
31
25
Utolsó szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
17
80
A tudományos fokozat (Kandidátus) elnyerése utáni (1995) teljes tudományos folyóiratcikkek száma
85
399
Az utolsó 10 év (2011 - 2021) tudományos, teljes, lektorált tudomáyos folyóiratcikkeinek száma
27
142
A legmagasabb hivatkozottságú közlemény hivatkozásainak száma (az összes hivatkozás százalékában)
36
7,33%
Hivatkozások száma, amelyek nem szerepelnek a WoS/Scopus rendszerben
---
619
Jelentés, guideline
1
4
Csoportos (multicentrikus) közleményben kollaborációs közreműködő 7
8
79
Megjegyzések:
1 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli, a WoS és/vagy Scopus rendszerben nyilvántartott adatok
2 lektorált, tudományos folyóiratban
3 a szerző írásban nyilatkozik, hogy érdemi szerzői hozzájárulásával készültek szerzőként jegyzett közleményei, és az érdemi hozzájárulást dokumentálni tudja
4 konferenciaközlemény folyóiratban, könyvben vagy egyéb konferenciakötetben
5 nem-hivatkozott absztrakt itt nem kerül az összesítésbe
6 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli összes hivakozással számolva. A Hirsch és a g index definíciója
7 közreműködés esetén a csoportos szerzőségű közlemények hivatkozottsága külön értékelendő, és nem számítható be az összesített hivatkozások közé
n.a. = nincs adat
2021. jún. 23. 14:33