MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Deák Judit adatai (2021.06.21)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
106
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
36
452
566
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
1
1
3
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
4
29
30
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
65
84
112
II. Könyvek
3
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
b) Könyv, szerkesztőként 2
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
---
---
magyar nyelvű
---
1
---
---
III. Könyvrészlet
21
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
1
2
magyar nyelvű
---
18
0
4
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
16
---
---
---
idegen nyelvű
---
8
2
4
magyar nyelvű
---
8
3
3
Közlemények összesen (I.-IV.)
146
---
572
724
Absztrakt3
313
---
28
43
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
270
---
20
23
Összes tudományos közlemény
729
---
620
790
Hirsch index5
16
---
---
---
Oktatási művek
60
---
---
---
Felsőoktatási művek
47
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
3
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
44
0
0
Oktatási anyag
13
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
8
---
0
0
További közlemények7
7
0
0
Egyéb szerzőség8
21
---
101
146
Idézők szerkesztett művekre
---
---
58
77
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
136
182
Összes közlemény és összes idézőik
825
---
915
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. jún. 21. 7:00