MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Herdon Miklós adatai (2021.10.28)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
47
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
21
77
77
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
16
20
28
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
10
11
11
II. Könyvek
30
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
5
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
5
7
7
b) Könyv, szerkesztőként 2
25
---
---
---
idegen nyelvű
---
14
---
---
magyar nyelvű
---
11
---
---
III. Könyvrészlet
14
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
8
8
magyar nyelvű
---
12
4
4
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
175
---
---
---
idegen nyelvű
---
103
170
176
magyar nyelvű
---
72
15
16
Közlemények összesen (I.-IV.)
266
---
312
327
Absztrakt3
6
---
0
1
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
53
---
1
1
Összes tudományos közlemény
325
---
313
329
Hirsch index5
10
---
---
---
Oktatási művek
13
---
---
---
Felsőoktatási művek
12
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
1
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
11
1
1
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
1
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
2
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
3
3
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
31
33
Összes közlemény és összes idézőik
340
---
348
366
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. okt. 28. 18:44