MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Sarbak Gábor adatai (2021.04.15)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
29
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
2
27
28
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
1
1
1
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
26
16
19
II. Könyvek
25
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
10
---
---
---
idegen nyelvű
---
9
106
121
magyar nyelvű
---
1
0
0
b) Könyv, szerkesztőként 2
15
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
---
---
magyar nyelvű
---
10
---
---
III. Könyvrészlet
78
---
---
---
idegen nyelvű
---
34
55
57
magyar nyelvű
---
44
50
52
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
2
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
2
2
magyar nyelvű
---
0
0
0
Közlemények összesen (I.-IV.)
134
---
257
280
Absztrakt3
0
---
0
0
Kutatási adat
1
0
0
További tudományos művek4
37
---
12
13
Összes tudományos közlemény
172
---
269
293
Hirsch index5
10
---
---
---
Oktatási művek
2
---
---
---
Felsőoktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
1
5
5
Oktatási anyag
1
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
8
---
---
---
Folyóiratcikk
7
2
2
Könyvek
---
1
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
1
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
20
---
1
1
Idézők szerkesztett művekre
---
---
58
58
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
11
11
Összes közlemény és összes idézőik
203
---
346
370
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. ápr. 15. 13:44