Bódizs Róbert tudományos és oktatási közleményeinek összefoglalása MTA V. Orvostudományi Osztály (2022.01.23)
Tudományos és oktatási közlemények
Száma
Hivatkozások 1
Összesen
Részletezve
Független
Összesen
I. Folyóiratcikk 2
96
---
---
---
szakcikk, nemzetközi folyóiratban, idegen nyelvű
---
64
szakcikk, hazai idegen nyelvű
---
4
34
56
szakcikk, magyar nyelvű
---
8
20
46
szakcikk, sokszerzős, érdemi szerzőként 3
---
0
0
0
összefoglaló közlemény
---
16
386
463
rövid közlemény
---
4
33
38
II. Könyv
3
---
---
---
a) Szakkönyv, kézikönyv, tankönyv szerzőként
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
15
25
magyar nyelvű
---
1
1
8
aa) Felsőoktatási tankönyv
---
0
0
0
b) Szakkönyv, kézikönyv, konferenciakötet, tankönyv szerkesztőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
bb) Felsőoktatási tankönyv
---
0
III. Könyvrészlet
10
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
5
1
3
cc) Felsőoktatási tankönyvfejezet
---
5
1
2
IV. Konferenciaközlemény 4
4
---
0
1
Oktatási közlemények összesen (II.aa,bb-III.cc)
---
5
1
2
Tudományos közlemények összesen (I.-IV)
108
Tudományos és oktatási közlemények összesen (I-IV.)
113
---
V. További tudományos művek
39
---
---
---
További  tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent teljes folyóiratcikkeket is
---
29
0
0
Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok
---
10
19
32
Oltalmak (szabadalmak)
---
0
0
0
VI. Hivatkozott absztraktok 5
3
---
2
3
Összes hivatkozás 1
---
---
Hirsch index 6
28
---
---
---
g index 6
46
---
---
---
Speciális tudománymetriai adatok
Száma
Összes hivatkozás
Első szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
22
549
Utolsó szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
34
969
A tudományos fokozat (PhD) elnyerése utáni (2002) teljes tudományos folyóiratcikkek száma
89
Az utolsó 10 év (2012 - 2022) tudományos, teljes, lektorált tudomáyos folyóiratcikkeinek száma
58
789
A legmagasabb hivatkozottságú közlemény hivatkozásainak száma (az összes hivatkozás százalékában)
363
16,94%
Hivatkozások száma, amelyek nem szerepelnek a WoS/Scopus rendszerben
---
527
Jelentés, guideline
0
0
Csoportos (multicentrikus) közleményben kollaborációs közreműködő 7
0
0
Megjegyzések:
1 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli, a WoS és/vagy Scopus rendszerben nyilvántartott adatok
2 lektorált, tudományos folyóiratban
3 a szerző írásban nyilatkozik, hogy érdemi szerzői hozzájárulásával készültek szerzőként jegyzett közleményei, és az érdemi hozzájárulást dokumentálni tudja
4 konferenciaközlemény folyóiratban, könyvben vagy egyéb konferenciakötetben
5 nem-hivatkozott absztrakt itt nem kerül az összesítésbe
6 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli összes hivakozással számolva. A Hirsch és a g index definíciója
7 közreműködés esetén a csoportos szerzőségű közlemények hivatkozottsága külön értékelendő, és nem számítható be az összesített hivatkozások közé
n.a. = nincs adat
2022. jan. 23. 3:45