MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Polónyi István adatai (2021.05.09)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
138
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
1
0
2
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
137
770
II. Könyvek
43
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
26
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
15
15
magyar nyelvű
---
23
623
743
b) Könyv, szerkesztőként 2
17
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
---
---
magyar nyelvű
---
14
---
---
III. Könyvrészlet
78
---
---
---
idegen nyelvű
---
14
4
10
magyar nyelvű
---
64
181
252
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
14
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
0
0
magyar nyelvű
---
13
18
18
Közlemények összesen (I.-IV.)
273
---
Absztrakt3
9
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
36
---
127
144
Összes tudományos közlemény
318
---
Hirsch index5
23
---
---
---
Oktatási művek
9
---
---
---
Felsőoktatási művek
6
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
6
11
14
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
3
---
1
1
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
6
---
13
13
További közlemények7
3
15
16
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
105
120
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
544
554
Összes közlemény és összes idézőik
336
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. máj. 9. 12:19