MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Csorba Gábor adatai (2021.08.06)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
133
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
99
864
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
1
4
6
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
17
59
68
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
16
18
29
II. Könyvek
5
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
4
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
257
270
magyar nyelvű
---
3
57
69
b) Könyv, szerkesztőként 2
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
1
---
---
III. Könyvrészlet
11
---
---
---
idegen nyelvű
---
4
15
17
magyar nyelvű
---
7
2
2
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
14
---
---
---
idegen nyelvű
---
13
4
6
magyar nyelvű
---
1
0
0
Közlemények összesen (I.-IV.)
163
---
Absztrakt3
6
---
1
2
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
132
---
224
255
Összes tudományos közlemény
301
---
Hirsch index5
22
---
---
---
Oktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
1
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
33
---
---
---
Folyóiratcikk
30
2
2
Könyvek
---
2
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
1
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
1
---
0
0
További közlemények7
2
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
24
27
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
173
184
Összes közlemény és összes idézőik
338
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. aug. 6. 3:32