MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Bárdossy Ildikó adatai (2022.01.23)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
29
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
1
2
2
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
28
24
24
II. Könyvek
8
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
4
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
0
0
magyar nyelvű
---
3
15
15
b) Könyv, szerkesztőként 2
4
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
4
---
---
III. Könyvrészlet
28
---
---
---
idegen nyelvű
---
10
1
1
magyar nyelvű
---
18
13
14
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
7
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
0
0
magyar nyelvű
---
4
3
3
Közlemények összesen (I.-IV.)
72
---
58
59
Absztrakt3
0
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
57
---
3
3
Összes tudományos közlemény
129
---
61
62
Hirsch index5
4
---
---
---
Oktatási művek
7
---
---
---
Felsőoktatási művek
5
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
4
9
9
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
1
2
2
Oktatási anyag
2
---
11
11
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
6
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
6
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
18
---
0
0
További közlemények7
4
53
54
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
5
7
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
68
68
Összes közlemény és összes idézőik
164
---
209
213
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. jan. 23. 23:14