MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Baranyi Béla adatai (2023.09.27)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
56
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
1
12
12
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
1
8
8
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
5
4
6
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
49
172
173
II. Könyvek
33
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
11
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
44
52
magyar nyelvű
---
8
190
190
b) Könyv, szerkesztőként2
22
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
---
---
magyar nyelvű
---
21
---
---
III. Könyvrészlet
133
---
---
---
idegen nyelvű
---
14
18
18
magyar nyelvű
---
119
205
206
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
53
---
---
---
idegen nyelvű
---
9
7
7
magyar nyelvű
---
44
68
68
Közlemények összesen (I.-IV.)
275
---
728
740
Absztrakt3
1
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
44
---
45
48
Összes tudományos közlemény
320
---
773
788
Hirsch index5
13
---
---
---
Oktatási művek
2
---
---
---
Felsőoktatási művek
2
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
1
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
1
4
4
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
21
---
---
---
Folyóiratcikk
9
0
0
Könyvek
---
4
2
2
További ismeretterjesztő művek
---
8
5
5
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
2
---
0
0
További közlemények7
1
0
0
Egyéb szerzőség8
2
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
140
140
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
51
51
Összes közlemény és összes idézőik
348
---
975
990
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2023. szept. 27. 16:14