Radnóczi György tudományos és oktatási munkásságának összefoglalása
MTA XI. Fizikai Tudományok Osztálya (2021.11.27)
Teljes tudományos közlemények száma1
1-5
szerző
6-10
szerző
11-20
szerző
21-100
szerző
> 100 szerző („szerző”)2
> 100 szerző („közreműködő”)3
Eredeti folyóiratcikk
100
68
10
0
0
0
Összefoglaló cikk
0
0
0
0
0
0
Lektorált konferenciaközlemény (legalább 3 oldal)
16
8
1
0
0
0
Könyvek, könyvfejezetek
9
2
0
0
0
0
Összes teljes tudományos közlemény száma
125
78
11
0
0
0
A teljes tudományos közlemények idézettsége4 teljes tudományos munkákban (önhivatkozás és a társszerzőknek a közös cikkre való hivatkozása nélkül):
Teljes tudományos közlemények1 száma
1-5
szerző
6-10
szerző
11-20
szerző
21-100
szerző
> 100 szerző („szerző”)2
> 100 szerző („közreműködő”)3
Független hivatkozások száma
309
0
0
0
Súlyfaktor (S)
1
0,75
0,5
0,25
1
0
Effektív hivatkozás
1269
822,75
154,5
0
0
0
A pályázó teljes tudományos munkáinak független idézettsége:4
Jellemzők
teljes idézettség
effektív idézettség
Összes teljes tudományos munkájának független idézettsége
2246,25
Tudományos fokozat megszerzése (1994) óta írt közleményeinek független idézettsége
1460,75
A függő és független hivatkozásból számolt H-indexe4
31
A független hivatkozásokból számolt H-indexe4
28
A pályázó egyéb közleményeinek száma:
Közlemények száma
Felsőoktatási tankönyv vagy tankönyvfejezet
2
Nem lektorált konferenciaközlemény
50
Szerkesztett könyv
1
Ismeretterjesztő mű
2
Jelentés
0
Egyéb
11
Megjegyzések:
 A tézisekben felhasznált saját közlemények független idézettségét a pályázónak kell
 a Doktori Tanács Titkárságán a pályázattal együtt leadnia.
1Teljes tudományos közlemény meghatározását lásd az MTMT honlapján
2A "szerző": a lekeresett szerző közreműködésére vonatkozik. Szerzőként és nem További közreműködőként vett részt a cikk írásában.
3A "közreműködő": a szerző a cikkben kollaborációs közreműködő, szerzőként a cikken nincsen nevesítve, csak valamelyik csoport tagjaként.
4A Disszertáció és Egyéb típusú idézők nélkül számolva.
n.a. = nincs adat
2021. nov. 27. 10:07