MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Zéman Zoltán adatai (2022.10.01)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
152
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
65
531
586
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
1
5
5
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
15
82
90
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
71
452
494
II. Könyvek
19
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
8
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
0
0
magyar nyelvű
---
6
77
84
b) Könyv, szerkesztőként 2
11
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
---
---
magyar nyelvű
---
8
---
---
III. Könyvrészlet
64
---
---
---
idegen nyelvű
---
20
42
50
magyar nyelvű
---
44
63
66
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
75
---
---
---
idegen nyelvű
---
49
20
24
magyar nyelvű
---
26
8
9
Közlemények összesen (I.-IV.)
310
---
Absztrakt3
35
---
7
11
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
57
---
86
105
Összes tudományos közlemény
402
---
Hirsch index5
19
---
---
---
Oktatási művek
41
---
---
---
Felsőoktatási művek
24
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
23
10
17
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
1
0
0
Oktatási anyag
17
---
8
13
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
2
---
0
0
További közlemények7
2
0
0
Egyéb szerzőség8
4
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
9
10
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
156
174
Összes közlemény és összes idézőik
451
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. okt. 1. 20:01