MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Barczi Attila adatai (2021.12.02)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
75
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
14
173
209
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
18
63
75
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
43
118
134
II. Könyvek
5
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
2
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
2
14
15
b) Könyv, szerkesztőként 2
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
---
---
magyar nyelvű
---
2
---
---
III. Könyvrészlet
21
---
---
---
idegen nyelvű
---
4
11
12
magyar nyelvű
---
17
46
50
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
55
---
---
---
idegen nyelvű
---
32
15
20
magyar nyelvű
---
23
9
11
Közlemények összesen (I.-IV.)
156
---
449
526
Absztrakt3
94
---
12
17
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
100
---
15
15
Összes tudományos közlemény
350
---
476
558
Hirsch index5
12
---
---
---
Oktatási művek
21
---
---
---
Felsőoktatási művek
16
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
10
1
1
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
6
2
2
Oktatási anyag
5
---
1
1
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
16
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
25
---
---
---
Folyóiratcikk
3
11
11
Könyvek
---
13
7
7
További ismeretterjesztő művek
---
9
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
2
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
23
26
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
54
55
Összes közlemény és összes idézőik
414
---
575
661
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. dec. 2. 22:24