Janszky József Vladimír tudományos és oktatási közleményeinek összefoglalása MTA V. Orvostudományi Osztály (2021.11.29)
Tudományos és oktatási közlemények
Száma
Hivatkozások 1
Összesen
Részletezve
Független
Összesen
I. Folyóiratcikk 2
247
---
---
---
szakcikk, nemzetközi folyóiratban, idegen nyelvű
---
155
szakcikk, hazai idegen nyelvű
---
8
35
41
szakcikk, magyar nyelvű
---
37
44
97
szakcikk, sokszerzős, érdemi szerzőként 3
---
1
14
14
összefoglaló közlemény
---
21
36
94
rövid közlemény
---
25
477
529
II. Könyv
4
---
---
---
a) Szakkönyv, kézikönyv, tankönyv szerzőként
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
3
1
1
aa) Felsőoktatási tankönyv
---
0
0
0
b) Szakkönyv, kézikönyv, konferenciakötet, tankönyv szerkesztőként
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
1
---
---
bb) Felsőoktatási tankönyv
---
0
III. Könyvrészlet
52
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
0
0
magyar nyelvű
---
46
0
1
cc) Felsőoktatási tankönyvfejezet
---
4
0
0
IV. Konferenciaközlemény 4
3
---
1
1
Oktatási közlemények összesen (II.aa,bb-III.cc)
---
4
0
0
Tudományos közlemények összesen (I.-IV)
302
Tudományos és oktatási közlemények összesen (I-IV.)
306
---
V. További tudományos művek
187
---
---
---
További  tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent teljes folyóiratcikkeket is
---
170
3
5
Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok
---
17
20
23
Oltalmak (szabadalmak)
---
0
0
0
VI. Hivatkozott absztraktok 5
17
---
15
33
Összes hivatkozás 1
---
---
Hirsch index 6
37
---
---
---
g index 6
59
---
---
---
Speciális tudománymetriai adatok
Száma
Összes hivatkozás
Első szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
49
Utolsó szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
58
524
A tudományos fokozat (PhD) elnyerése utáni (2001) teljes tudományos folyóiratcikkek száma
228
Az utolsó 10 év (2011 - 2021) tudományos, teljes, lektorált tudomáyos folyóiratcikkeinek száma
127
A legmagasabb hivatkozottságú közlemény hivatkozásainak száma (az összes hivatkozás százalékában)
247
5,42%
Hivatkozások száma, amelyek nem szerepelnek a WoS/Scopus rendszerben
---
673
Jelentés, guideline
0
0
Csoportos (multicentrikus) közleményben kollaborációs közreműködő 7
1
17
Megjegyzések:
1 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli, a WoS és/vagy Scopus rendszerben nyilvántartott adatok
2 lektorált, tudományos folyóiratban
3 a szerző írásban nyilatkozik, hogy érdemi szerzői hozzájárulásával készültek szerzőként jegyzett közleményei, és az érdemi hozzájárulást dokumentálni tudja
4 konferenciaközlemény folyóiratban, könyvben vagy egyéb konferenciakötetben
5 nem-hivatkozott absztrakt itt nem kerül az összesítésbe
6 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli összes hivakozással számolva. A Hirsch és a g index definíciója
7 közreműködés esetén a csoportos szerzőségű közlemények hivatkozottsága külön értékelendő, és nem számítható be az összesített hivatkozások közé
n.a. = nincs adat
2021. nov. 29. 18:23