MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Farsang Andrea adatai (2021.04.18)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
88
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
22
322
371
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
15
66
89
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
51
141
214
II. Könyvek
10
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
6
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
7
15
magyar nyelvű
---
5
48
67
b) Könyv, szerkesztőként 2
4
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
---
---
magyar nyelvű
---
3
---
---
III. Könyvrészlet
26
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
11
20
magyar nyelvű
---
21
21
40
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
50
---
---
---
idegen nyelvű
---
18
15
26
magyar nyelvű
---
32
11
19
Közlemények összesen (I.-IV.)
174
---
642
861
Absztrakt3
117
---
18
28
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
25
---
21
28
Összes tudományos közlemény
316
---
681
917
Hirsch index5
15
---
---
---
Oktatási művek
5
---
---
---
Felsőoktatási művek
3
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
1
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
2
3
5
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
2
---
4
4
Oltalmi formák
1
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
1
---
0
0
További közlemények7
3
7
7
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
1
1
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
78
85
Összes közlemény és összes idézőik
326
---
774
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. ápr. 18. 7:13