MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Karátson Dávid adatai (2021.04.10)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
64
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
45
703
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
4
19
30
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
15
47
56
II. Könyvek
11
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
1
27
30
b) Könyv, szerkesztőként 2
10
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
---
---
magyar nyelvű
---
5
---
---
III. Könyvrészlet
27
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
11
11
magyar nyelvű
---
22
11
12
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
18
---
---
---
idegen nyelvű
---
7
22
29
magyar nyelvű
---
11
7
7
Közlemények összesen (I.-IV.)
120
---
847
Absztrakt3
60
---
17
26
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
18
---
6
7
Összes tudományos közlemény
198
---
870
Hirsch index5
21
---
---
---
Oktatási művek
4
---
---
---
Felsőoktatási művek
4
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
2
20
20
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
2
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
16
---
---
---
Folyóiratcikk
15
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
1
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
1
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
5
5
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
98
101
Összes közlemény és összes idézőik
219
---
993
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. ápr. 10. 20:54