MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Ambrus Attiláné Kéri Katalin adatai (2023.03.23)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
114
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
4
4
4
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
3
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
3
4
4
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
104
267
268
II. Könyvek
16
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
9
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
9
250
250
b) Könyv, szerkesztőként2
7
---
---
---
idegen nyelvű
---
4
---
---
magyar nyelvű
---
3
---
---
III. Könyvrészlet
54
---
---
---
idegen nyelvű
---
10
9
9
magyar nyelvű
---
44
119
119
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
5
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
0
0
magyar nyelvű
---
4
6
6
Közlemények összesen (I.-IV.)
189
---
659
660
Absztrakt3
17
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
66
---
60
60
Összes tudományos közlemény
272
---
719
720
Hirsch index5
14
---
---
---
Oktatási művek
15
---
---
---
Felsőoktatási művek
11
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
7
27
27
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
4
1
1
Oktatási anyag
4
---
8
8
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
1
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
27
---
---
---
Folyóiratcikk
23
1
1
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
4
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
12
---
1
1
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
10
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
36
36
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
159
159
Összes közlemény és összes idézőik
337
---
952
953
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2023. márc. 23. 19:48