MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Zöldy Máté adatai (2022.08.11)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
43
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
24
115
137
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
11
83
108
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
8
26
34
II. Könyvek
2
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
2
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
2
40
45
b) Könyv, szerkesztőként 2
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
III. Könyvrészlet
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
1
1
magyar nyelvű
---
0
0
0
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
44
---
---
---
idegen nyelvű
---
25
126
146
magyar nyelvű
---
19
4
8
Közlemények összesen (I.-IV.)
90
---
395
479
Absztrakt3
6
---
1
3
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
38
---
21
39
Összes tudományos közlemény
134
---
417
521
Hirsch index5
13
---
---
---
Oktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
1
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
1
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
1
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
5
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
5
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
1
1
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
37
39
Összes közlemény és összes idézőik
146
---
455
561
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. aug. 11. 22:48