MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Margitics Ferenc adatai (2022.08.19)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
31
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
6
0
1
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
2
3
5
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
4
12
23
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
19
123
182
II. Könyvek
38
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
35
---
---
---
idegen nyelvű
---
24
18
47
magyar nyelvű
---
11
39
86
b) Könyv, szerkesztőként 2
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
3
---
---
III. Könyvrészlet
36
---
---
---
idegen nyelvű
---
9
0
0
magyar nyelvű
---
27
11
12
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
26
---
---
---
idegen nyelvű
---
7
0
3
magyar nyelvű
---
19
1
1
Közlemények összesen (I.-IV.)
131
---
207
360
Absztrakt3
27
---
0
3
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
16
---
6
13
Összes tudományos közlemény
174
---
213
376
Hirsch index5
11
---
---
---
Oktatási művek
8
---
---
---
Felsőoktatási művek
6
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
6
0
1
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
2
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
3
2
3
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
1
5
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
67
68
Összes közlemény és összes idézőik
185
---
283
453
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. aug. 19. 4:27